aktualna obvestila

Zobozdravnica: Simona Jug Mehle, dr.dent.med.
Asistentka: Anja Kovačec,   zdravstveni tehnik
Dejavnost: osnovno zobozdravstveno varstvo odraslih
OBVESTILA Ob petkih od 13.30 do 17.00 ure

razpored dežurnih ambulant dostopen na oglasni deski ambulante.

Ob sobotah, nedeljah in praznikih je dežurna

zobna ambulanta v pritličju ZD Celje in sicer

od 8 do 13 ure (tel. 03 54-34-360).